Skip to main content
site header image
site header image

SBI anvisninger: SBI anvisninger

Access

Du kan søge SBI anvisninger i Byggedata

SBI anvisningerne kan tilgås fra venstre menuen under punktet "Tillægsabonnementer".

Vi henviser desuden til de trykte SBI anvisninger, der kan søges i DTU Library Printed Collections

SBI anvisninger in short

NOTICE: SBI anvisninger is in Danish.

Type: Database

Subject: Byggeteknik, konstruktioner, byggematerialer

Content: Byggeanvisninger

What is SBI anvisninger?

SBI anvisninger produceres og udgives af Statens Byggeforskningsinstitut.

Anvisningerne indeholder tekniske løsninger som SBi anbefaler på baggrund af forskning og erfaringer fra praksis og de indeholder detaljerede eksempler på konstruktioner og brugen af materialer.

Nogle SBi-anvisninger henvender sig primært til byggeriets professionelle aktører, især rådgivere som ingeniører og arkitekter, mens andre i høj grad er relevante for private bygherrer.

SBI anvisningerne er ofte udviklet i samarbejde med relevante parter indenfor det pågældende område. Anvisninger har ikke retskraft på linje med bygningsreglementet og byggeloven.

 Ved udgivelse af nye anvisninger lægges de straks på hjemmesiden. Ældre anvisninger lægges på løbende og ved efterspørgsel.

I Byggedata kan man søge på SBI anvisningerne og få fuldtekstadgang.

anvisninger.dk kan du enten browse en komplet liste over SBI Anvisninger eller søge på emne. Der er dog ikke fuldtekstadgang til anvisningerne.

Desuden har DTU Bibliotek mange af SBI anvisningerne i trykt udgave. De trykte anvisninger finder du i DTU Library Printed Collection.

Byggedata er opgraderet

Byggedata er opgraderet i nyt design og med forbedret funktionalitet. De vigtigste ændringer er bl.a.:

• Nemmere at bruge også fra din tablet eller mobil

Byggedatas brugerflade er frisket op i designet og gjort responsive, så det tilpasser sig, hvis du logger på via tablet eller mobil. Det betyder, at Byggedata er blevet nemmere at overskue og bruge, når du er på farten.

• Forbedret liste over søgeresultater
Resultatlisten af et søgeord bliver nu automatisk vist i sin helhed. Tidligere var listen begrænset til 200 resultater. Derudover er listevisningen blevet mere overskuelig og du har fået bedre muligheder for at filtrere listen efter behov – nu også efter dokumenttype.

• Bedre adgang til ikke-gældende dokumenter
I første omgang har vi på mange brugeres opfordring udbygget vores tillægsabonnementer SBi anvisninger og DBI publikationer ved at der nu er lagt flere udgåede SBi-anvisninger og DBI-vejledninger på. Derfor kan du nu finde anvisninger og vejledninger, der var gældende på et givent tidspunkt. Du kan også afgrænse søgningen, så du kun får vist de gældende eller de ikke-gældende dokumenter. Vi følger efterfølgende op med at udbygge bl.a. lovgivningsdelen på samme måde.

• Adgang fra Android tablets og telefoner samt bedre udskrivningsmuligheder m.m. - Locklizard
Det lille gratis program, der styrer åbning og udskrivning af beskyttede e-publikationer i Byggedata er skiftet ud. Før hed det FileOpen. Nu hedder det Locklizard. Fordelen ved Locklizard er, at du har flere udskrivningsmuligheder (bl.a. dublex) samt at hastigheden generelt er blevet lidt hurtigere og ikke mindst at man nu også kan tilgå vores beskyttede dokumenter fra Android tabletter og/eller mobiltelefoner.