This is the "DBI Håndbogen" page of the "DBI Håndbog om brandsikring af bygninger" guide.
Alternate Page for Screenreader Users
Skip to Page Navigation
Skip to Page Content

DBI Håndbog om brandsikring af bygninger  

Last Updated: Jan 31, 2017 URL: http://libguides.dtu.dk/content.php?pid=655378 Print Guide Email Alerts
DBI Håndbogen Print Page
  Search: 
 

Access

Der er adgang til DBI - Håndbog om brandsikring af byggeri via Byggedata

Håndbogen tilgås fra venstre menuen under punktet "Enkelte publikationer".

OBS. Byggedata er netop blevet opgraderet dvs. når du logger på Byggedata næste gang, starter du op i den nye version. Samtidig erstattes FileOpen med et nyt program, der hedder Locklizard.

Når du logger dig ind i Byggedata, vil du få instrukser om, hvor du kan downloade Locklizard.

Du kan læse mere om opgraderingen nedenfor.

 

DBI Håndbog om brandsikring af byggeri in short

NOTICE: DBI Håndbog om Brandsikring af byggeri is in Danish.

Type: Opslagsværk

Subject: Brandteknisk projektering, brandsikring, byggeri, brandtekniske installationer

 

What is DBI Håndbog om brandsikring af byggeri

DBI - Håndbog for brandsikring eller Brandsikring af byggeri er et opslagsværk, der henvender sig til alle der har brug for at lave brandteknisk projektering. 

Bogen indeholder referencer til Bygningsreglementets kapitel 5 og til Eksempelsamling om brandsikring af byggeri og indholdet er opdateret i henhold til BR10. 

Brandsikring af byggeri omfatter byggeri inden for anvendelseskategorierne 1-6, f.eks. kontorer, skoler, butikker, indkøbscentre, etageboligbyggeri, hoteller, børnehaver, hospitaler og tilsvarende byggeri.

Håndbogen er illustreret med forklarende figurer der er med til at tydeliggøre hvordan krav og anvisninger opfyldes i henhold til den gældende lovgivning. De enkelte bestemmelser er grundigt beskrevet indenfor områder som brandtekniske installationer, brand- og røgspredning, flugtveje- og redningsforhold, konstruktive forhold og redningsberedskabets indsatsmuligheder.

DTU bibliotek har ikke fuldtekst adgang til Brandsikring af byggeri eller andre af Dansk Brand- og Sikringsteknisk Instituts vejledninger.

 

Opgradering af Byggedata i uge 45

I uge 45 lanceres et opgraderet Byggedata i nyt design og med forbedret funktionalitet. Det vil sige, at når du logger på Byggedata næste gang, starter du op i den nye version.

De vigtigste ændringer er bl.a.:

• Nemmere at bruge også fra din tablet eller mobil

Byggedatas brugerflade er frisket op i designet og gjort responsive, så det tilpasser sig, hvis du logger på via tablet eller mobil. Det betyder, at Byggedata er blevet nemmere at overskue og bruge, når du er på farten.

• Forbedret liste over søgeresultater
Resultatlisten af et søgeord bliver nu automatisk vist i sin helhed. Tidligere var listen begrænset til 200 resultater. Derudover er listevisningen blevet mere overskuelig og du har fået bedre muligheder for at filtrere listen efter behov – nu også efter dokumenttype.

• Bedre adgang til ikke-gældende dokumenter
I første omgang har vi på mange brugeres opfordring udbygget vores tillægsabonnementer SBi anvisninger og DBI publikationer ved at der nu er lagt flere udgåede SBi-anvisninger og DBI-vejledninger på. Derfor kan du nu finde anvisninger og vejledninger, der var gældende på et givent tidspunkt. Du kan også afgrænse søgningen, så du kun får vist de gældende eller de ikke-gældende dokumenter. Vi følger efterfølgende op med at udbygge bl.a. lovgivningsdelen på samme måde.

• Adgang fra Android tablets og telefoner samt bedre udskrivningsmuligheder m.m. - Locklizard
Det lille gratis program, der styrer åbning og udskrivning af beskyttede e-publikationer i Byggedata er skiftet ud. Før hed det FileOpen. Nu hedder det Locklizard. Fordelen ved Locklizard er, at du har flere udskrivningsmuligheder (bl.a. dublex) samt at hastigheden generelt er blevet lidt hurtigere og ikke mindst at man nu også kan tilgå vores beskyttede dokumenter fra Android tabletter og/eller mobiltelefoner.

Nå du logger dig ind i Byggedata, vil du få instrukser om, hvor du kan downloade Locklizard og hvordan du kommer i gang med at få det fulde udbytte af Byggedata.

Det vil i en overgangsperiode være muligt fortsat at anvende FileOpen (med samme funktionalitet som på den gamle platform) på den nye platform.

Description

Loading  Loading...

Tip