Skip to main content
site header image
site header image

DBI Håndbog om brandsikring af bygninger: DBI Håndbogen

Access

Der er adgang til DBI - Håndbog om brandsikring af byggeri via Byggedata

Håndbogen tilgås fra venstre menuen under punktet "Enkelte publikationer".

DBI Håndbog om brandsikring af byggeri in short

NOTICE: DBI Håndbog om Brandsikring af byggeri is in Danish.

Type: Opslagsværk

Subject: Brandteknisk projektering, brandsikring, byggeri, brandtekniske installationer

What is DBI Håndbog om brandsikring af byggeri

DBI - Håndbog for brandsikring eller Brandsikring af byggeri er et opslagsværk, der henvender sig til alle der har brug for at lave brandteknisk projektering. 

Bogen indeholder referencer til Bygningsreglementets kapitel 5 og til Eksempelsamling om brandsikring af byggeri og indholdet er opdateret i henhold til BR10. 

Brandsikring af byggeri omfatter byggeri inden for anvendelseskategorierne 1-6, f.eks. kontorer, skoler, butikker, indkøbscentre, etageboligbyggeri, hoteller, børnehaver, hospitaler og tilsvarende byggeri.

Håndbogen er illustreret med forklarende figurer der er med til at tydeliggøre hvordan krav og anvisninger opfyldes i henhold til den gældende lovgivning. De enkelte bestemmelser er grundigt beskrevet indenfor områder som brandtekniske installationer, brand- og røgspredning, flugtveje- og redningsforhold, konstruktive forhold og redningsberedskabets indsatsmuligheder.

DTU bibliotek har ikke fuldtekst adgang til Brandsikring af byggeri eller andre af Dansk Brand- og Sikringsteknisk Instituts vejledninger.

Byggedata er opgraderet

Byggedata er opgraderet i nyt design og med forbedret funktionalitet. De vigtigste ændringer er bl.a.:

• Nemmere at bruge også fra din tablet eller mobil

Byggedatas brugerflade er frisket op i designet og gjort responsive, så det tilpasser sig, hvis du logger på via tablet eller mobil. Det betyder, at Byggedata er blevet nemmere at overskue og bruge, når du er på farten.

• Forbedret liste over søgeresultater
Resultatlisten af et søgeord bliver nu automatisk vist i sin helhed. Tidligere var listen begrænset til 200 resultater. Derudover er listevisningen blevet mere overskuelig og du har fået bedre muligheder for at filtrere listen efter behov – nu også efter dokumenttype.

• Bedre adgang til ikke-gældende dokumenter
I første omgang har vi på mange brugeres opfordring udbygget vores tillægsabonnementer SBi anvisninger og DBI publikationer ved at der nu er lagt flere udgåede SBi-anvisninger og DBI-vejledninger på. Derfor kan du nu finde anvisninger og vejledninger, der var gældende på et givent tidspunkt. Du kan også afgrænse søgningen, så du kun får vist de gældende eller de ikke-gældende dokumenter. Vi følger efterfølgende op med at udbygge bl.a. lovgivningsdelen på samme måde.

• Adgang fra Android tablets og telefoner samt bedre udskrivningsmuligheder m.m. - Locklizard
Det lille gratis program, der styrer åbning og udskrivning af beskyttede e-publikationer i Byggedata er skiftet ud. Før hed det FileOpen. Nu hedder det Locklizard. Fordelen ved Locklizard er, at du har flere udskrivningsmuligheder (bl.a. dublex) samt at hastigheden generelt er blevet lidt hurtigere og ikke mindst at man nu også kan tilgå vores beskyttede dokumenter fra Android tabletter og/eller mobiltelefoner.