Skip to main content
site header image
site header image

Byggedata: Byggedata

Access

Du får adgang til Byggedata her: http://v2.byggedata.dk.proxy.findit.dtu.dk/index.jsp

Byggedata in short

NOTICE: SBI anvisninger is in Danish.

Type: Database

Subject: Byggeteknik, konstruktioner, byggematerialer, byggeindustri

Content: Lovrelaterede dokumenter, aktuelle lovtekster, byggeanvisninger, erfaringsblade

What is Byggedata?

NOTICE: Byggedata is in Danish.


Byggedata er byggebranchens mest omfattende samling af lovrelaterede dokumenter og publikationer på nettet. Al materialet er indsamlet, ordnet og ajourført, så du let og hurtigt kan finde frem til præcis de informationer, du har brug for.

Således giver Byggedata en direkte og samlet adgang til de aktuelle lovtekster, publikationer og dokumenter inden for byggeriet. Alt sammen fuldtekstindekseret og søgbart på tværs.

Søgefunktionen i Byggedata er meget omfattende. Når du laver en søgning, viser søgeresultatet både den kontekst søgeordet optræder i samt oplysninger om, i hvilket dokument og hvilken side søgeordet findes på. Det betyder, at man forholdsvis effektivt kan se, hvilke referencer i søgeresultatet, der er relevante. Dette gælder også de dokumenter, man ikke har fuldtekstadgang til. Her kan det eksempelvis være særdeles nyttigt at få sidehenvisninger, fx til en specifik standard eller anvisning, som man måske har stående i bogreolen.

Via Byggedata får du bl.a. adgang til:

  • SBI anvisninger
  • DBI - Håndbog for brandsikring
  • BYG-ERFA

DTU Bibliotek har ikke adgang til Dansk Brand-og Sikringsteknisk Instituts vejledninger i fuldtekst.

Byggedata er opgraderet

Byggedata er opgraderet i nyt design og med forbedret funktionalitet. De vigtigste ændringer er bl.a.:

• Nemmere at bruge også fra din tablet eller mobil

Byggedatas brugerflade er frisket op i designet og gjort responsive, så det tilpasser sig, hvis du logger på via tablet eller mobil. Det betyder, at Byggedata er blevet nemmere at overskue og bruge, når du er på farten.

• Forbedret liste over søgeresultater
Resultatlisten af et søgeord bliver nu automatisk vist i sin helhed. Tidligere var listen begrænset til 200 resultater. Derudover er listevisningen blevet mere overskuelig og du har fået bedre muligheder for at filtrere listen efter behov – nu også efter dokumenttype.

• Bedre adgang til ikke-gældende dokumenter
I første omgang har vi på mange brugeres opfordring udbygget vores tillægsabonnementer SBi anvisninger og DBI publikationer ved at der nu er lagt flere udgåede SBi-anvisninger og DBI-vejledninger på. Derfor kan du nu finde anvisninger og vejledninger, der var gældende på et givent tidspunkt. Du kan også afgrænse søgningen, så du kun får vist de gældende eller de ikke-gældende dokumenter. Vi følger efterfølgende op med at udbygge bl.a. lovgivningsdelen på samme måde.

• Adgang fra Android tablets og telefoner samt bedre udskrivningsmuligheder m.m. - Locklizard
Det lille gratis program, der styrer åbning og udskrivning af beskyttede e-publikationer i Byggedata er skiftet ud. Før hed det FileOpen. Nu hedder det Locklizard. Fordelen ved Locklizard er, at du har flere udskrivningsmuligheder (bl.a. dublex) samt at hastigheden generelt er blevet lidt hurtigere og ikke mindst at man nu også kan tilgå vores beskyttede dokumenter fra Android tabletter og/eller mobiltelefoner.