Skip to main content
site header image
site header image

BYG-ERFA: BYG-ERFA

Access

Der er adgang til BYG-ERFA erfaringsblade via Byggedata

BYG-ERFA tilgås fra venstre menuen under punktet "Tillægsabonnementer".

OBS. Byggedata er netop blevet opgraderet dvs. når du logger på Byggedata næste gang, starter du op i den nye version. Samtidig erstattes FileOpen med et nyt program, der hedder Locklizard.

Når du logger dig ind i Byggedata, vil du få instrukser om, hvor du kan downloade Locklizard.

Du kan læse mere om opgraderingen nedenfor.

BYG-ERFA in short

NOTICE: BYG-ERFA is in Danish.

Type: Database

Subject: Byggeteknik, konstruktioner, byggeindustri

Content: Kortfattede erfaringsblade

What is BYG-ERFA?

Fonden BYG-ERFA har siden 1977 indsamlet og bearbejdet byggetekniske erfaringer og formidlet dem i form af kortfattede erfaringsblade. Formålet er at forbedre den tekniske kvalitet i nyt og gammelt bygger. Ved at videreformidle og indarbejde gode byggetekniske løsninger til nybyggeri og bygningsfornyelse kan svigt og skader undgås og udbedres.

De byggetekniske erfaringer indsamles ved hjælp at en bred kreds af specialister fra blandt andet Teknologisk Institut, Danmarks Tekniske Universitet, Statens Byggeforskningsinstitut og Byggeskadefondene.

BYG-ERFA bladene suppleres og revideres løbende i takt med at der kommer ny viden, ny teknik og metoder samt nye krav fra myndigheder.

Erfaringsbladene er samlet i databasen BYG-ERFA, der indeholder

  • Alfabetisk liste med samtlige gyldige BYG-ERFA blade. Bladene er fuldtekst tilgængelige som pdf-filer. Tidligere gældende blade vises i oversigten ved at afkrydse i checkboksen "Medtag annullerede blade"
  • Temaer om relevante emner. For at lette adgangen til og brugen af erfaringsbladene er en del af dem samlet i temaer, som bygger på et aktuelt opstået bygningsproblem eller et emne med bred appel fx Energi, Kloak- og afløbsinstallationer, Stormsikring skimmelsvamp etc. Temaerne er opdelt i tilhørende erfaringsblade, publikationer og links til organisationer.

Alle erfaringsbladene er forsynet med dato for færdiggørelse, og indholdet beskriver således gældende praksis på udgivelsestidspunktet. Dette betyder, at de blandt andet kan bruges til at få et indblik i tidligere tiders byggepraksis, og kan f.eks. anvendes i forbindelse med ’syn- og skøn’, voldgiftssager og andre tvister.

Opgradering af Byggedata i uge 45

I uge 45 lanceres et opgraderet Byggedata i nyt design og med forbedret funktionalitet. Det vil sige, at når du logger på Byggedata næste gang, starter du op i den nye version.

De vigtigste ændringer er bl.a.:

• Nemmere at bruge også fra din tablet eller mobil

Byggedatas brugerflade er frisket op i designet og gjort responsive, så det tilpasser sig, hvis du logger på via tablet eller mobil. Det betyder, at Byggedata er blevet nemmere at overskue og bruge, når du er på farten.

• Forbedret liste over søgeresultater
Resultatlisten af et søgeord bliver nu automatisk vist i sin helhed. Tidligere var listen begrænset til 200 resultater. Derudover er listevisningen blevet mere overskuelig og du har fået bedre muligheder for at filtrere listen efter behov – nu også efter dokumenttype.

• Bedre adgang til ikke-gældende dokumenter
I første omgang har vi på mange brugeres opfordring udbygget vores tillægsabonnementer SBi anvisninger og DBI publikationer ved at der nu er lagt flere udgåede SBi-anvisninger og DBI-vejledninger på. Derfor kan du nu finde anvisninger og vejledninger, der var gældende på et givent tidspunkt. Du kan også afgrænse søgningen, så du kun får vist de gældende eller de ikke-gældende dokumenter. Vi følger efterfølgende op med at udbygge bl.a. lovgivningsdelen på samme måde.

• Adgang fra Android tablets og telefoner samt bedre udskrivningsmuligheder m.m. - Locklizard
Det lille gratis program, der styrer åbning og udskrivning af beskyttede e-publikationer i Byggedata er skiftet ud. Før hed det FileOpen. Nu hedder det Locklizard. Fordelen ved Locklizard er, at du har flere udskrivningsmuligheder (bl.a. dublex) samt at hastigheden generelt er blevet lidt hurtigere og ikke mindst at man nu også kan tilgå vores beskyttede dokumenter fra Android tabletter og/eller mobiltelefoner.

Nå du logger dig ind i Byggedata, vil du få instrukser om, hvor du kan downloade Locklizard og hvordan du kommer i gang med at få det fulde udbytte af Byggedata.

Det vil i en overgangsperiode være muligt fortsat at anvende FileOpen (med samme funktionalitet som på den gamle platform) på den nye platform.